Výběr z aktuálních akcí

v současnosti zpracovává firma řadu projektových řešení, příkladem jsou:

Depolymerizační jednotka jednotka na zpracování pneumatik – ČR

Separační linka komunálního odpadu – ČR

Linka na výrobu plastbetonu z odpadních a plastů stavebního recyklátu – ČR

 

Depolymerizační jednotka směsného plastu – ČR

Zpracování frakcí komunálního odpadu vysokorychlostním drcením a peletizace – SR

Kompostárna biofrakce komunálního odpadu – ČR

Potřebujete odstranit, zpracovat
nebo zhodnotit odpady?

Separace komunálních odpadů

VÍCE

Depolymerizační jednotky

VÍCE

Třídění primárně separovaných odpadů

VÍCE

Průmyslové bioplynové stanice

VÍCE

Vysokorychlostní drcení

VÍCE

Výroba plastbetonu

VÍCE

Další projektované technologie

VÍCE

Sběrné dvory a kompostárny

VÍCE

Zpracování pneumatik

VÍCE

Nové technologie

VÍCE

Máte zájem o vypracování projektu?