+420 603 189 499

Zpracování komunálního odpadu

Revoluce v recyklaci

Co se stane s odpady, které vyvezou popeláři? Naše země se dusí v tunách odpadů, které často neumíme zpracovat jinak, než že je jen spálíme nebo uložíme na skládku. Trpí tím naše příroda i my. Dýcháme znečištěný vzduch, pěstujeme plodiny v kontaminované půdě...

Chceme to změnit! Přinášíme novou technologii a osvícený přístup ke zpracování komunálního odpadu. Tato technologie budoucnosti klade důraz na co nejnižší uhlíkovou stopu.

Neustále investujeme do výzkumu v této oblasti, abychom dokázali co nejvíce využít a recyklovat komunální odpad s ohledem na zdraví lidí i naší planety.

Zpracování odpadů našimi technologiemi umožní:

  • Využít komunální odpady v systému cirkulární ekonomiky

  • Zamezit nehospodárnému "vyhazování" komunálních odpadů

  • Využít veškeré dostupné technologie a technologické postupy k nakládání s odpady

  • Uvést do života moderní technologie ke zpracování odpadů

Přínosy:

  • Na skládku půjde jen 20-30% odpadů

  • Zpracování a recyklace odpadů

  • Výroba energií

  • Výroba surovin k dalšímu zpracování

  • Výroba alternativních paliv

 

Firma je členem klastru WASTen, zs