+420 603 189 499

Termická recyklace odpadních plastů a pneumatik

Termická recyklace je v současné době jednou z mála technologií, která dokáže zpracovat směsné plasty. Při termické recyklaci dochází k depolymerizaci, tj. ke štěpení dlouhých složitých uhlovodíkových řetězců a ke vzniku nových procesních produktů, jedná se o procesní plyn, kapalný termický recyklát a pevný inertní zbytek. Vyčištěný a upravený procesní plyn bude využit v technologickém procesu k získání el. energie, kapalný recyklát je využitelný v petrochemickém průmyslu jako náhrada ne nevýznamné části fosilních paliv, pevný zbytek je využitelný v chemickém průmyslu, výrobě pneumatik apod.

Výkonově se jednotky termické recyklace pohybuji od 0,2 t/hod do 1,0 t/hod.