+420 603 189 499

Aktuality z oboru

V současnosti platí nový zákon o odpadech, který poměrně zásadně upravuje povinnosti a možnosti při nakládání s komunálními odpady. Stále větší důraz bude kladen na využití komunálních odpadů před jejich uložením na skládku, tedy na jejich separaci, recyklaci, materiálové a energetické využití apod.

Ke slovu se konečně dostávající technologie automatických separačních linek, jednotky termochemické recyklace, technologie na zpracování gastroodpadů, technoloogie na výrobu plastbetonu apod.

Řídíme se aktuálními požadavky

Námi nabízené technologie jdou aktuálním požadavkům naproti a umožňují nejen komunální odpady separovat, ale vyrobit z nich využitelné polotovary, suroviny, alternativní palivo nebo přímo recykláty.

Z aktuálně řešených projektů lze jmenovat:

 • Automatická separační linka komunálního odpadu

 • Jednotka termochemické recyklace směsných plastů a odpadních pneumatik

 • Jednotka výroby plastbetonu ze stavebního recyklátu a směsného termoplastu

 • Areál ZEVO

 • Třídící linka primárně separovaných plastů a papírů

 • Sběrný dvůr

Firma se též podílí na výzkumné a vývojové činnosti:

 • Posuzování regionu s ohledem na množství a využitelnost komunálních odpadů, logistiku nakládání a návrh vhodných technologií

 • Zpracování gastroodpadů

 • Technologická linka na výrobu vodíku z pyrolýzního plynu

 • Výzkum hodnotového řetězce prduktů termického rozkladu
 • LCA vyhodnocení technologií