+420 603 189 499

Separační linky komunálních odpadů

Potřeba snížení množství ukládaných odpadů na skládku vede jednoznačně k potřebě tento odpad separovat. K tomuto slouží automatické linky, které dle potřeby a požadavků zadavatele dokáží vyseparovat z komunálního odpadu biofrakci, železné a neželezné kovy, těžkou frakci, sklo, plasty. Výsledkem separace je skutečnost, že na skládku je uloženo max. do 30% původního komunálního odpadu. Vyseparované frakce slouží jako k dalšímu zpracování (biofrakce, těžká frakce, plasty), recyklaci (kovy, sklo, plasty), k energetickému využití (zbytková frakce-alternativní palivo) atd.

Separační linka má mnoho možných variant, typická skladba může být - příjmový box, primární drtič, separátor železných kovů, separátor neželezných kovů, separátor objemový, separátor vzduchový, optické separátory, sekundární drtič, kontinuální lis.