+420 603 189 499

Další technologie a zařízení na úpravu a zpracování odpadů

  • Peletizační a briketovací linky - jedná se o zpracování odpadů do spotřebitelského provedení, tak aby byly přímo využitelné jako např. palivo nebo jako polotovary a suroviny k dalšímu využití. Jedná se např. o odpadní dřevo, plasty, alternativní palivo atd.

  • Sušárny - jedná se o sušárny pásové např. na sušení vyseparovaných komunálních odpadů nebo sušárny bubnové např. pro dřevní štěpku

  • Sběrné dvory - jsou určeny k odběru a dočasné kumulaci komunálních odpadů především od občanů

  • Výroba alternativních paliv - tato technologie umožňuje z komunálních odpadů vyseparovat frakce použitelné jako palivo, ty pak vysušit a volně, lisované nebo peletované využít ke spoluspalování

  • Zpracování odpadních pneumatik - zpracování je možné několika způsoby, a to jako surovinu pro termickou recyklaci, jako alternativní palivo nebo jako výroba regranulátu

  • Mobilní technologie - především separační linky komunálního odpadu lze realizovat jako mobilní zařízení, nezávislé na napojení na el. síť a přemístitelné dle potřeby ke zdrojům odpadů. Dalším příkladem mobilních technologií jsou mobilní plynové kotelny na bázi kogeneračních jednotek různých výkonů.