+420 603 189 499

Jednotka na výrobu plastbetonu

Jedná se o technologii výroby polymerbetonové směsi s vysokou variabilitou vstupů a širokým spektrem uplatnitelných receptur. Pojivem jsou směsné termoplasty (PP, EPP, PE, PET, ABS, PA) a plnivem inertní materiály (stavební recyklát, sklo, písek apod.). Plnivo je zahříváno, sušeno a následně homogenizováno s pojivem v míchacím reaktoru, sypká směs je dále temperována na teplotu tání termoplastu a jako tavenina vpravena do lisovacích forem, kde dochází k finální tvarové úpravě a chlazení. Finálními výrobky jsou střešní tašky, silniční obrubníky, dělící bloky apod.