+420 603 189 499

Separační linky primárně separovaných odpadů

Separační linky navazují na primární separaci plastů a papíru. V současnosti stále převažují ruční separační linky, podstatně výkonnější se však jeví linky automatické.

Běžnou sestavou ruční linky je příjmový dopravník, magnetický separátor, třídící dopravník, boxy na vyseparované frakce, kontinuální lis. U automatické linky se jedná o sestavu příjmového boxu s otvíračem pytlů, separátor železných kovů, separátor neželezných kovů, sestava optických separátorů, zásobní boxy na vyseparované frakce, sběrný dopravník, kontinuální lis.