Zpracování pneumatik

– zpracováním pneumatik se firma zabývá ve dvou směrech – jejich nadrcení a úprava pro potřeby pyrolýzní jednotky a jako alternativního paliva nebo kompletní výroba regranulátu pro další výrobu pneumatik nebo jako surovina pro výrobu povrchů, podkladů apod.

– linka zpracovávající pneu jako palivo do pyrolýzy má skladbu – příjem, drcení, dvojnásobná separace Fe, mezizásobníky

Zkouška drcení Zeno