Výroba plastbetonu

– jedná se o technologii výroby polymerbetonové směsi s vysokou variabilitou vstupů a širokým spektrem uplatnitelných receptur.

– pojivem jsou směsné termoplasty (PP, EPP, PE, PET, ABS, PA) a plnivem inertní materiály (stavební recyklát, sklo, písek apod.)

– plnivo bude zahříváno, sušeno a následně homogenizováno s pojivem v míchacím reaktoru, sypká směs bude dále temperována na teplotu tání termoplastu a jako tavenina vpravena do jednotlivých lisovacích forem, kde dochází k finální tvarové úpravě a chlazení

– finálními výrobky mohou být střešní tašky, silniční obrubníky, dělící bloky apod.