Třídění primárně separovaných odpadů

– primárně separovanými odpady je myšlen především plast a papír z kontejnerů v obcích

– doposud převládá u těchto technologií ruční dotřídění, tuto však lze nahradit podstatně výkonnější automatickou separací s využitím separátorů