Separace komunálních odpadů

– technologie na separování komunálního odpadu na jednotlivé využitelné frakce

– skladba strojního vybavení z aktuálně řešené technologie – primární drtič, separátor magnetických a nemagnetických kovů, diskový separátor, vzduchový separátor, optické separátory, sekundární drtič, peletizační lis, kontinuální lis

– vyseparované frakce – Fe, neFe, podsítné 0-30/60 mm, těžká frakce, PET, PVC, směsný plast,  zbytková frakce

– využití vyseparovaných frakcí – podsítné (biofrakce-kompost, palivo), Fe a ne Fe (výkup), těžká frakce (stabilizace skládky apod.), PET (recyklace), PVC (skládka), směsný plast (depolymerizace, výroba plastbetonu), zbytková frakce (palivo)

– obdobným způsobem lze separovat elektroodpad, průmyslový nebo objemný odpad, staré ekologické zátěže apod.

Separační linka výroby alter. paliva OZO Ostrava s.r.o.