Výběr z aktuálních akcí

Depolymerizační jednotka jednotka na zpracování pneumatik – ČR

Separační linka komunálního odpadu – ČR

Linka na výrobu plastbetonu z odpadních a plastů stavebního recyklátu – ČR

Depolymerizační jednotka směsného plastu – ČR

Zpracování frakcí komunálního odpadu vysokorychlostním drcením a peletizace – SR

Kompostárna biofrakce komunálního odpadu – ČR

Reference zde