Průmyslové bioplynové stanice

– průmyslové bioplynové stanice jsou určeny ke zpracování biofrakcí,  pocházejících z komunálních odpadů

– jedná se o fermentační technologii, které je předřazena technologická linka na separaci a úpravu odpadů

– bioplynová stanice sestává z příjmu surovin, míchacího zásobníku, fermentorů, separace a úpravy digestátu, plynojemu, kogenerační jednotky a technického zázemí

– výsledným produktem pak je bioplyn, digestát a následně elektrická a tepelná energie

Bioplynová stanice Amstetten – systém Bauer