Nové technologie

– firma navrhla řešení třídící linky jako kompletně mobilní – lze ji využít k separaci komunálního, primárně separovaného a průmyslového odpadu – linka obsahuje veškeré potřebné technologie, vše je osazeno v kontejnerech, umístění může být na silničních panelech, nejedná se o trvalou stavbu

– technologie se hodí k nárazovému zpracování odpadů

– dále byly navrženy mobilní kotelny na bázi kogenerační jednotky v libovolném výkonu 30kW – 1,2MW – technologie se hodí jako záložní zdroje el. energie a tepla, jako pohotovostní kotelny v případě výpadku stávajícího zdroje a pod.