Další projektované technologie

– pásové sušárny – jedná se o sušárny pásové např. pro komunální odpady nebo bubnové např. pro dřevěnou štěpku

– peletizační a briketovací linky – v peletovacích lisech se většinou vyrábějí pelety z alternativního paliva nebo dřeva, briketovací lisy slouží ke zpracování odpadního dřeva

– sběrné dvory – jsou určeny k odběru odpadů od občanů a firem – většinou obsahují manipulační plochy, skladovací haly, kontejnery na jednotlivé odpady, lisy, drtiče, vykládací rampu a provozní zázemí, jejich velikost je dle rozsahu svozové oblasti kompostárny

– většinou řeší klasické komoditní kompostování pro obce a města s výrobou kompostu, lze je však také využít pro fermentaci biofrakcí komunálního odpadu a výrobě rekultivační zeminy

– výroba alternativních paliv – palivo je možno vyrobit separací komunálního odpadu, separací směsného plastu, nadrcením odpadních hořlavých materiálů z výroby, z pneumatik, z odseparovaného a usušeného kalu z ČOV nebo papírenského kalu, jako produkt fermentačního procesu atd.

– zpracování pneumatik – zpracováním se firma zabývá ve dvou směrech – jejich nadrcení a úprava pro potřeby depolymerizace, jako alternativního paliva nebo kompletní výroba regranulátu pro další výrobu

– mobilní technologie – většinu uvedených technologií lze také realizovat v kontejnerovém provedení jako mobilní

Pásová sušička systém NEW-eco-tec

Pásová sušička systém STELA