Aktuality

v současnosti zpracovává firma řadu projektových řešení, příkladem jsou:

Pyrolýzní jednotka na zpracování pneumatik – ČR

Automatická separační linka plastů – SR

Paletizační linka dřevní hmoty – ČR

Rozšíření průmyslové bioplynové stanice – ČR

Úprava komunálního odpadu a jeho zpracování v pyrolýzní jednotce – Ruská federace

Separace kalu z průmyslových odpadních vod – ČR

Úprava komunálního odpadu a jeho zpracování v pyrolýzní jednotce – Maďarsko

Potřebujete odstranit, zpracovat
nebo zhodnotit odpady?

Třídění komunálních odpadů

VÍCE

Pyrolýzní jednotky

VÍCE

Třídění primárně separovaných odpadů

VÍCE

Průmyslové bioplynové stanice

VÍCE

Výroba alternativních paliv

VÍCE

Paletizační a briketovací linky

VÍCE

Sušárny

VÍCE

Sběrné dvory a kompostárny

VÍCE

Zpracování pneumatik

VÍCE

Nové technologie

VÍCE

Máte zájem o vypracování projektu?