Depolymerizační jednotky

– termický rozklad je perspektivní způsob materiálového a energetického využití odpadů

– jedná se o fyzikálně-chemický endotermický proces při teplotách 300-2.000°C. Především se používá středněteplotní depolymerizace, teploty zde přesahují limity termické stability organických a syntetických sloučenin, kdy dochází k jejich rozpadu a ke vzniku nízkomolekulárních produktů (plyn a olej) a pevného zbytku

– proces probíhá bez přístupu vzduchu, za mírného podtlaku

– depolymerizace zpracovává veškeré látky na uhlíkaté bázi