Výroba alternativních paliv

– alternativní palivo je možno vyrobit separací komunálního odpadu, separací směsného plastu, nadrcením odpadních hořlavých materiálů z výroby,
z odseparovaného a usušeného kalu z ČOV nebo papírenského kalu, jako produkt fermentačního procesu atd.

Výroba alternativního paliva Rumpold, s.r.o., Mýto u Rokycan