Třídění primárně separovaných odpadů

– primárně separovanými odpady je myšlen plast a papír z kontejnerů v obcích, případně čisté průmyslové odpady např. z automobilového průmyslu apod.

– doposud převládá u těchto technologií ruční třídění, tuto však lze nahradit podstatně výkonnější automatickou separací s využitím např. optických separátorů