Třídění komunálních odpadů

Technologie na třídění libovolného komunálního odpadu na jednotlivé využitelné frakce

– běžná skladba strojního vybavení – příjmový box, rozdružovač pytlů, primární drtič, magnetická a nemagnetická separace, síto, vzduchový separátor, optické separátory, sekundární drtič

– vyseparované frakce – Fe, neFe, podsítné dle potřeby 0-60 mm, těžká frakce, plasty, PVC, zbytková frakce je např. palivem

– obdobným způsobem je separován elektroodpad, průmyslový nebo objemný odpad, případně stará ekologická zátěž

Separační linka výroby alter. paliva OZO Ostrava s.r.o.

Separační linka výroby alter. paliva OZO Ostrava s.r.o.