Výběr z aktuálních akcí

Separační linka komunálního odpadu a pyrolýzní jednotka (Ukrajina, Vietnam)

Separační linka komunálního odpadu a výroba paliva pro energetický zdroj (ČR)

2x Mechanicko-biologická úprava komunálního odpadu (ČR)

2x Využití odpadního tepla v turbíně (ČR)

Separační linka plastů a pyrolýzní jednotka (SR)

Pyrolýzní jednotka (ČR)

Sběrný dvůr (ČR)

Reference zde