Pyrolýzní jednotky

– technologie středněteplotní pyrolýzy je kontinuální s výkonem 1-3 t/hod na jednu jednotku, dle potřebné kapacity jsou jednotky řazeny do kompaktního celku

– proces probíhá bez přístupu vzduchu, za mírného podtlaku

– pyrolýza zpracovává veškeré látky na uhlíkaté bázy, může to být biomasa, pneumatiky, odpady z papíren, z čistíren vod, komunální odpady, plasty atd.

– produktem pyrolýzy je pyrolýzní plyn, pyrolýzní olej a odpadní uhlík

– plyn se spaluje v kogenerační jednotce a je vyráběna el. energie a odpadní teplo, olej je zpracováván v petrochemickém průmyslu a uhlík je dle čistoty využíván k výrobě aktivního uhlí, dřevěného uhlí, ke zvýšení výhřevnosti paliva apod.

Pyrolýzní jednotka Eviko s.r.o., Ločenice

.