Průmyslové bioplynové stanice

– průmyslové bioplynové stanice jsou určeny ke zpracování biologických odpadů pocházejících z komunálních, restauračních, veterinárních apod. odpadů

– jedná se o fermentační technologii, které je předřazena technologická linka na separaci a úpravu odpadů

– samotná technologie sestává z příjmu surovin, míchacího zásobníku, fermentorů, separace a úpravy digestátu, skladu a sušení digestátu, plynojemu, kogenerační jednotky a technického zázemí

– produktem bioplynové stanice je bioplyn a digestát

– plyn se spaluje v kogenerační jednotce a je vyráběna el. energie a odpadní teplo, digestát je použitelný jako hnojivo

Bioplynová stanice Amstetten – systém Bauer