Paletizační a briketovací linky

– technologie peletizace a briketování je v odpadářství určena k výrobě paliva ze dřeva pro domácí účely, k výrobě pelet z alternativního paliva do kotlů nebo ke  zvýšení objemové hmotnosti surovin např. pro vstupní materiál do pyrolýzy

– paletizační linka sestává z příjmu, primárního drcení, velikostní separace, sušení, sekundárního drcení, míchání, peletizace a chlazení

– k briketování nebo peletování se používají lisy

Briketovací linka odpadního dřeva Radim